Industriantikvarie Ida Dicksson

Jag är frilansande industriantikvarie, teknikhistoriker och industrihistoriker, aktiv sedan 2007. En tredjedel av mina uppdrag är kulturhistoriska och en tredjedel är fabrikshistoriska, ofta inför efterbehandling av förorenad mark. En tredjedel av uppdragen består av egna projekt med extern finansiering. Alltsammans resulterar i värderingar, rapporter, böcker, artiklar eller utställningar.

Med utgångspunkt i västsverige tar jag uppdrag över hela landet – varhelst industrihistorisk kompetens behövs. Titta här för att se olika typer av tjänster jag utför och här för att se referensuppdrag.

Jag är före detta styrelseledamot i Svenska Industriminnesföreningen och Industrihistoria i Väst och sitter nu med i Jernkontorets bergshistoriska utskotts expertkommitté.

Med specialkompetens är jag ofta underkonsult till andra konsultföretag. Vissa uppdrag genomförs i samarbete med stockholmsbaserade Lena Knutson Udd och vi presenterar våra gemensamma uppdrag här: www.dickssonudd.se

Andra företag inom området hittar du här: www.industriarvskompetens.se