Tjänster


Industriantikvariska tjänster

 • Kulturhistoriska värderingar
 • Byggnadsminnesutredningar
 • Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
 • Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
 • Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
 • Industrihistoriska arkivutredningar
 • Bok-, bild- och textproduktion
 • Samtidsdokumentationer av industrier i drift
 • Industriarkeologiska undersökningar
 • Efterforskning efter historisk vattendom
 • Tydning av hansdkriven vattendom

Fabrikshistoriska underlag

 • Fullständigt fabrikshistoriskt underlag – ett fabriksområdes hela verksamhets- och processhistorik
 • Fabrikshistoriska uppgifter inför efterbehandling av förorenad mark
 • Fabrikshistoriska uppgifter inför ansvarsutredning
 • Fabrikshistorisk uppgifter utifrån en specifik frågeställning (Till exempel Fanns här doppanläggning? Var låg industritippen? Hur stora mängder trikloretylen användes i processen? o.s.v)
 • Processbeskrivningar och flödesscheman

Många referensuppdrag presenteras närmare på sidan referensuppdrag. Alla mina utförda uppdrag listar jag här.


Vill du hitta mer industriarvskompetens? Kika här: www.industriarvskompetens.se