Tjänster


Arkivhistoriska tjänster

 • Industrihistoriska arkivutredningar
 • Småskalig vattenkraft, efterforskning gällande historisk vattendom
 • Transkribering av historiska hansdkrifter

Industriantikvariska tjänster

 • Kulturhistoriska värderingar och byggnadsminnesutredningar
 • Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
 • Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
 • Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
 • Samtidsdokumentationer av industrier i drift
 • Industriarkeologiska undersökningar

Fabrikshistoriska underlag

 • Fullständigt fabrikshistoriskt underlag – ett fabriksområdes hela verksamhets- och processhistorik
 • Fabrikshistoriska uppgifter inför efterbehandling av förorenad mark
 • Fabrikshistoriska uppgifter inför ansvarsutredning
 • Fabrikshistorisk uppgifter utifrån en specifik frågeställning (Till exempel Fanns här doppanläggning? Var låg industritippen? Hur stora mängder trikloretylen användes i processen? o.s.v)
 • Processbeskrivningar och flödesscheman

Många referensuppdrag presenteras närmare på sidan referensuppdrag.


Vill du hitta mer industriarvskompetens? Kika här: www.industriarvskompetens.se