Uppdragsgivare och finansiärer

Här listar jag många av mina uppdragsgivare och finansiärer, först myndigheter, kommuner och museer och därefter enskilda företag samt föreningar, stiftelser och arbetslivsmuseer. Visste du att det finns över 1500 arbetslivsmuseer i Sverige och de har en samarbetsorganisation som heter Arbetsam. Du hittar alla mina uppdrag här, samt mer information om många av dem under referensuppdrag.


 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens fastighetsverk
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Fortifikationsverket
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Göteborgs Stadsmuseum
 • Mölndals stadsmuseum
 • Regionmuseet Skåne
 • Eskilstuna kommun
 • Länsstyrelsen Halland
 • Länsstyrelsen Värmland
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Trafikkontoret Göteborgs stad
 • HIGAB, Göteborgs kommun
 • Värmdö kommun
 • Nässjö kommun
 • Vattenmyndigheten i Västerhavet
 • Orust kommun
 • Vattenmyndigheten Södra Östersjön
 • Ramböll Sverige AB
 • Volvo Group Real Estate AB
 • ABB AB
 • S. A. Wetterlings Manufaktur
 • Golder Associates AB
 • Talentum Media AB
 • Xylem
 • Lindholm Restaurering AB
 • Industriminnesbyrån (Bengt Spade)
 • Almunga AB
 • Stiftelsen Stora Kopparberget
 • Svensk Byggtradition AB
 • Norconsult team kulturmiljö (tidigare KMV Forum)
 • Arbetsam
 • Vintjärns intresseförening
 • Vitåfors Maskinmuseum
 • Jönåkers Häradsallmänning
 • Votum Förlag
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum
 • Stockholmsgillet
 • Trafikverket förlag
 • Ridderstads Stiftelse för historisk grafisk forskning
 • Torsten Söderbergs stiftelse
 • Jernkontoret (genom Prytziska fonden och Stiftelsen Wilhelm Ekmans fond för bergshistorisk forskning)