Småskalig vattenkraft i domböcker

För landets småskaliga vattenkraftsägare genomför jag arkivhistoriska efterforskningar rörande vattendomar. I samband med detta transkriberar jag även äldre handskrifter så som domar och lantmäteriprotokoll. Av hänsyn till enskilda vattenkraftsägare listar jag inte dessa uppdrag här men kontakta mig för mer information. industriantikvarie (a) gmail.com