Fabrikshistoriska underlag

Fabrikshistoriska underlag tas som regel fram under sekretess. Ofta i samband med efterbehandling eller hantering av förorenad mark eller förorenade byggnader. Här redogörs därför endast för en bråkdel av genomförda uppdrag.

Volvo Lundbyverken 1920-1990. Industrihistorisk inventering av verksamheterna på fastigheterna Kyrkbyn 88:6 och 88:7 samt Rambergsstaden 17:55, 66:4 och 733:31 i Göteborg (2016). Genomfört i samarbete med Lena Knutson Udd. Rapporten i sin helhet finns här. Uppdragsgivare Volvo Group Real Estate AB


Domänverket. Arkivhistorisk efterforskning av förråd för miljöfarliga varor 1969-1992 (2018). Genomfört i samarbete med Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Sveriges geologiska undersökning


Televerket. Arkivhistorisk inventering av förråd och verkstäder 1969-1993 (2018). Genomfört i samarbete med Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Sveriges geologiska undersökning


Statens Vattenfallsverk. Arkivhistorisk inventering av värmekraftverk, förråd och verkstäder samt impregneringsanläggningar 1969-1992 (2018). Utfört i samarbete med Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Sveriges geologiska undersökning


Gullspångs Elektrokemiska AB i Gullspång. Industrihistorisk inventering (2013). Genomfört i samarbete med Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västra Götaland


Wargön. Industriella processer på området 1924-2008 (2010). Genomförts i samarbete med Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Golder Associates AB


I detta ämne har jag även vid flera tillfällen föreläst om industrihistoriska källor för de som arbetar med efterbehandling av förorenad mark. Bland annat genom nätverket Renare mark.

Industrihistoriska arkivutredningar genomförda i samarbete med Lena Knutson Udd presenteras närmare på www.dickssonudd.se


Andra typer av industrihistoriska inventeringar jag genomfört presenterar jag här.