Kulturhistoriska inventeringar och värderingar

Här presenteras några av de kulturhistoriska inventeringar och värderingar jag medverkat i som industriantikvarie. Byggnadsminnesutredningar hittar du här.


R-fabriken på SKF Göteborg

Gamlestaden Industrihistorisk inventering av hamn- och industrimiljöer i Göteborgs stad. Delrapport (2022). Genomförd i samarbete med industriantikvarie Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Göteborgs Stadsmuseum och finansiär Torsten Söderbergs Stiftelse. Rapporten i sin helhet finns här.


Södra Älvstranden Industrihistorisk inventering av hamn- och industrimiljöer i Göteborgs stad. Delrapport (2021-2022). Genomförd i samarbete med industriantikvarie Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Göteborgs Stadsmuseum och finansiär Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapporten i sin helhet finns här.


Kvillebäcken, Backadalen och Marieholm. Industrihistorisk inventering av hamn- och industrimiljöer i Göteborgs stad. Delrapport (2021-2022). Genomförd i samarbete med industriantikvarie Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Göteborgs Stadsmuseum och finansiär Torsten Söderbergs Stiftelse. Rapporten i sin helhet finns här


Yttre järnvägsbron. Masthuggskajen i Göteborg, kulturhistorisk inventering och värdering (2020). Rapporten i sin helhet finns här. Uppdragsgivare Ramböll Sverige AB


Forsen i Mölndals Kvarnby. Inventering, kulturhistorisk värdering och beskrivning av funktionssammanhang av vattenanknutna industrihistoriska lämningar i forsen (2020). Uppdragsgivare Mölndals stadsmuseum


Rolfsån. Inventering och värdering av vattenanknutna miljöer (2020). Genomfört som underkonsult till Norconsult team kulturmiljö (då KMV Forum) och i samarbete med Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Västra Götaland


Ringön och Frihamnen. Industrihistorisk inventering av hamn- och industrimiljöer i Göteborgs stad. Delrapport (2020). Genomförd i samarbete med industriantikvarie Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Göteborgs Stadsmuseum och finansiär Länsstyrelsen Västra Götaland Här finns rapporterna i sin helhet: Ringön och Frihamnen


Stockholms industriella riksintressen, en översyn (2019-2020). Genomfört som underkonsult till Norconsult team kulturmiljö (då KMV Forum) och i samarbete med Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Stockholm


Eriksberg, Lindholmen, Götaverken och Lundby. Industrihistorisk inventering av hamn- och industrimiljöer i Göteborgs stad. Delrapport (2016). Genomförd i samarbete med industriantikvarie Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare och finansiär Göteborgs Stadsmuseum Rapporten hittar du här.


Vattenanknutna kulturmiljöer i Eskilstunaån. Industrihistorisk och arkeologisk inventering (2015). Genomfört som underkonsult åt Almunga AB. Uppdragsgivare Eskilstuna kommun


Wetterlings yxfabrik. Kulturhistorisk handlingsplan för maskinpark och inventarier. Inventering och värdering (2013). Uppdragsgivare S. A. Wetterlings Manufaktur