Övriga industrihistoriska uppdrag

Som industrihistoriker anlitas jag när helst industrihistorisk kompetens behövs. Det innebär att det ibland kan bli nya annorlunda uppdrag. Några av dessa presenteras nedan. Här finns en presentation av mina publicerade böcker. Några fler annorlunda uppdrag utförda i samarbete med Lena Knutson Udd presenteras på www.dickssonudd.se.


Jakobslund. Kulturmiljöutredning åt Linköpings kommun. 3D-scanning av Jakobslunds bruksruiner och framtagande av realistisk 3D-illustration av f.d. järnbruk. Genomfört som underkonsult till Norconsult team kulturmiljö (då KMV Forum) och i samarbete med arkitekt Martin Stintzing som utfört Illustrationen t.v. Uppdraget omskrivet i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 81/2021. Uppdragsgivare Linköpings kommun


Industrihistorisk samlingsöversyn. Samlingsöversyn av de industrihistoriska samlingarna på Göteborgs Stadsmuseum (2021) och GSM Accessions- deaccessionsprojekt (2019), genomgång av oregistrerade objekt i den industrihistoriska samlingen. Uppdragsgivare Göteborgs stadsmuseum


Industrihistorisk artikelserie. Frilansskribent – tidningen ”Teknikhistoria”. Artikelserie om industriminnen i Sverige 2014-2016. Uppdragsgivare Talentum Media AB


Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv. En förstudie om kompetensöverföring för det tekniska levande kulturarvet (2013). Rapporten i sin helhet finns här. Finansiär Riksantikvarieämbetet