Vårdplaner, skadeinventeringar och antikvarisk medverkan

Jag genomför många uppdrag av typen vårdplaner, skadeinventeringar och antikvarisk medverkan. Ibland själv och ibland som underkonsult till andra konsultföretag. Här följer ett urval av dessa uppdrag. Se även mina kulturhistoriska inventeringar för fler exempel.

Vasabron renovering. Antikvarisk medverkan vid renovering och nybyggnad (2017-2019). Uppdragsgivare Trafikkontoret Göteborgs stad


Remfabriken i Göteborg. Vård- och underhållsplan för byggnadsminnesskyddad maskinpark (2014). Göteborgs Remfabrik är ett arbetslivsmuseum mitt i Göteborg. Genomfört som underkonsult till Lindholms Restaurering. Uppdragsgivare HIGAB, Göteborgs kommun


Brandtornet i Lundaskog. Kulturhistorisk värdering och skadeinventering med åtgärdsförslag. Genomfört i samarbete med Lena Knutson Udd. Uppdragsgivare Jönåkers Häradsallmänning


Ryssjö dike i Vintjärn. Skadeinventering av Ryssjö kanal till gruvdammen i Vintjärn, Falu kommun, Dalarnas län (2013). Genomfört i samarbete med industrihistoriker Bengt Spade. Uppdragsgivare Vintjärns intresseförening


Blåsmaskinen i Åminne bruk. Skadeinventering av blåsmaskin inför igångsättning (2011). Genomfört som underkonsult åt Industriminnesbyrån