Byggnadsminnesutredningar

Järle kvarn. Byggnadsminnesutredning för området vid Järle kvarn, Nora kommun (2021). Genomfört som underkonsult till Norconsult team kulturmiljö (då KMV Forum). Uppdragsgivare Länsstyrelsen Örebro


Byggnadsminnesutredningar

Motala lokverkstad. Byggnadsminnesutredning (2015). Genomfört som underkonsult till Industriminnesbyrån. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Östergötland


Hamra vadmalsstamp. Byggnadsminnesutredning (2014). Genomfört i samabete med Lena Knutson Udd. Några av mina bilder finns på Wikimedia commons. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Värmland


Fler kulturhistoriska inventeringar hittar du här.